Czy działalność szrotów podlega pod ustawę o odpadach?

Jeżeli masz zamiar otworzyć swój własny szrot, musisz mieć świadomość, że wymagane będzie uzyskanie naprawdę wielu pozwoleń, a także przestrzegane ściśle określonych zasad i nakazów. Nie można również zapomnieć o odpowiednim sprzęcie, który zapewni bezpieczeństwo pracownikom oraz środowisku. Czy jednak działalność szrotów podlega w ogóle ustawie o odpadach, a jeżeli tak – na co muszą uważać stacje demontażu pojazdów?

Czy szrot podlega ustawom o odpadach?

Motoryzacja to bardzo dobrze uregulowana gałąź w prawie każdego kraju. W Polsce również tak jest i tak naprawdę każda część tego przemysłu musi działać według dość sztywnych przepisów. Jak więc zapewne się spodziewacie, odpowiedź na pytanie z tytułu brzmi: tak. Tak delikatna sprawa, jak rozbiórka pojazdów, jest oczywiście regulowana prawnie. Ba, specjalnie dla kwestii demontażu pojazdów w 2005 roku powstała oddzielna ustawa.

Zasady ustawy o odpadach

W Polsce istnieje wiele ustaw, które regulują sprawę odpadów, lecz w tym przypadku warto przede wszystkim zwrócić uwagę na ustawę, która skupia się na działalności takich przedsiębiorstw motoryzacyjnych, jak stacje demontażu pojazdów. Mowa tu o ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 roku, która dość sztywno reguluje kwestię utylizacji pojazdów trafiających na szroty.

We wspomnianej wyżej ustawie mowa jest na przykład o tym, kto może demontować pojazdy. Mówi nam o tym dokładnie artykuł 5 oraz jego dwa paragrafy. Nas w tym momencie najbardziej interesuje drugi który ustala, że na terenie Rzeczypospolitej Polski demontaż pojazdów może być prowadzony wyłącznie w autoryzowanych stacjach demontażu. To właśnie te podmioty mają za zadanie gospodarowanie wszelkimi odpadami powstałymi w wyniku demontażu samochodu czy innego pojazdu.

Do czego zobowiązany jest właściciel szrotu?

O obowiązkach osoby prowadzącej stację demontażu mówi cały rozdział 4 wspominanej dzisiaj ustawy. Na kilku stronach rozpisane są tam wszystkie wymagania prawne dotyczące właścicieli szrotów, dzięki którym stacja demontażu pojazdów może w jak najmniejszym stopniu szkodzić ludziom i środowisku, a także działać zgodnie z przyjętym prawem.

Przede wszystkim właściciel szrotu ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki przetwarzania pojazdów, które będą bezpieczne dla ludzi oraz środowiska. Wszystkie baterie oraz akumulatora właściciel musi przekazać odpowiednim organom.

Dodatkowo każdy szrot musi osiągać określony poziom odzysku oraz recyklingu odpadów powstałych na drodze demontażu. Jest to dokładnie 95% odzysku oraz 85% recyklingu, licząc roczną masę pojazdów przyjętych na szrot, oczywiście opierając się na odpowiednich wytycznych. Jeżeli poziomu tego nie uda się wypełnić, właściciel stacji demontażu będzie zobowiązany do uiszczenia określonej opłaty. Wynosi ona 5 groszy za każdy kilogram, gdy poziom odzysku i recyklingu jest niższy od przepisowego o mniej niż 5 procent oraz 10 groszy za każdy kilogram, gdy ubytek przekracza 5 procent. Jak więc doskonale widać, takie firmy motoryzacyjne, jak szroty, są bardzo dobrze uregulowane przez prawo, a właściciele muszą dość rygorystycznie stosować się do przepisów.